Kontaktpersonar

Ergo- og fysioterapitenesta

Ergo- og fysioterapitenesta held til i Bømlo Helsehus (Leirdalen 25).

Verksemdleiar:
Kathrine Tislevoll Nygård.
Tlf 53 42 33 42
mobil 90 19 54 30
e-post: ktn@bomlo.kommune.no

Kommunen

Kundetorget
Telefon: 53 42 30 14
E-post: postmottak@bomlo.kommune.no
Kontortid: 08:30 – 14:30

Kommunedirektør
Kjetil Aga Gjøsæter
Telefon: 53 42 30 52
E-post: kjetil.aga.gjosaeter@bomlo.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst, kultur og idrett
Bjørn Håvard Bjørklund
Telefon: 53 42 30 54
E-post: Bjorn.Havard.Bjorklund@bomlo.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg
Kjell Magnar Mellesdal
Telefon: 53 42 30 53
E-post: Kjell-Magnar.Mellesdal@bomlo.kommune.no

Leiar for Barne og Familietenesta
Linda Hellen
Telefon: 53 42 32 22
Mobil: 909 61 702
E-post: linda.hellen@bomlo.kommune.no

SLT-koordinator
Stian Sithole Olderkjær
Telefon: 909 51 516
E-post: slt@bomlo.kommune.no
Adresse: Rådhuset, Leirdalen 1,  5430 Bremnes
Les meir om SLT-koordinator

 

Helsestasjon

Bømlo kommune har 3 helsestasjonar:
BREMNES: 53 42 33 37 – kvar dag
MOSTER: 53 42 33 87 – kvar onsdag
BØMLO: 53 42 33 75 – fredag partalsveker

Helsestasjonsverksemda er for tida basert på timebestilling

Leiande helsesøster
Liv Turid Steinsbø Halbmayr
Telefon: 53 42 33 35
Mobil: 414 32 210
e-post: liv.turid.halbmayr@bomlo.kommune.no

Les meir om Helsestasjon

 

Helsestasjon for ungdom

Ope kvar onsdag mellom 16.00 og 18.00 ( NB! Stengt når skulane har fri)
Stad: Kyrkjegardsvegen 22, 5430. 2. etg på Bremnes Helsestasjon (tidlegare Bremnes Legesenter).
53 42 33 37

Helsesøster
Kristin Håstø
Telefon: 53 42 42 14
Mobil: 941 66 657
E-post: kha@bomlo.kommune.no

Les meir om Helsestasjon for ungdom

 

Barnevern

Adresse
SKE-bygget, Lønningsåsen 1, 3. etasje.
Postboks 326
5402 Stord

Telefon sentralbord
53 49 66 00

Barnevernet sin vakttelefon
97 55 21 63
Open vekedagar (måndag-fredag) 08.30-14.00

Beredskapsvakt for barnevern
tlf 91 91 44 30

Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar
Open kvardagar 1530-08 og heile døgnet helg- og heilagdagar

Spesefikt for BTI-saker
For å treffe med rett tiltak vil det ofte vere hensiktsmessig at førebyggjande barnevern gjennomfører kartlegging av familien sin situasjon. Då er kontaktpersonar i tenesta:

0-5 år: Ragnhild Dale Valvatne
ragnhild.dale.valvatne@stord.kommune.no – Tlf 901 03 004

6-12 år: Solfrid Burkeland Smith
solfrid.burkeland.smith@stord.kommune.no – Tlf 975 52 227

13-18 år: Maria Kristin Særsten
maria.kristin.saersten@stord.kommune.no – Tlf 480 685 45

Dersom det er gjennomført grundig kartlegging av familien og barnet sin situasjon, barnet si stemme kjem tydeleg fram, og det er tydeleg at familierettleiing kan setjast i gong utan meir kartlegging, kontakt:

Familierettleiing:
Malene Rosland Eldøy
malene.rosland.eldoy@stord.kommune.no
Tlf 990 15 407
Direkte 53 45 44 92

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111 (gratis)
Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 – 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

 

Politi

Stord Lensmannskontor
Telefon: 53 40 28 00
Adresse: Vabakkjen 7, 5411 Stord

Politikontakt
Nils Hopland Blikra
E-post: nils.blikra@politiet.no

 

Legevakt

Legevakt 116117 (nasjonalt nummer)
Ved akutt oppstått sjukdom ring 116117 uansett tid på døgnet.

Legevakta er interkommunal og lokalisert til Stord sjukehus

Livstruande tilstander: Ring 113 (Medisinsk nødtelefon-Haugesund)

 

Skule

Bremnes ungdomsskule
Svortlandsvegen 66
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 35 20
Nettstad

Rektor
Christin Klubben
Telefon: 53 42 35 22
Mobil: 957 74 456
E-post: Christin.Klubben@bomlo.kommune.no

 

 

Foldrøy skule
Hamnavegen 21
5428 Foldrøyhamn

Telefon: 53 42 35 82
Telefon lærarrom: 53 42 35 83
E-post: foldroy.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Vibeke Dahl
Telefon: 53 42 35 82
Mobil: 900 10 085
E-post: vibeke.dahl@bomlo.kommune.no

 

Gilje skule
Giljevegen 251
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 35 90
SFO-leiar: 913 28 827
Personalrom: 53 42 35 93
Arbeidsrom: 53 42 35 94

E-post: gilje.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Maryann K. Steinsbø
Telefon: 53 42 35 92
Mobil: 992 77 987
E-post: maryann.steinsbo@bomlo.kommune.no

 

Hillestveit skule
Hovlandsvegen 11, 5443 Bømlo

Telefon: 53 42 35 50
E-post: hillestveit.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Margrethe Eide
Telefon: 53 42 35 50
Mobil: 957 66 435
E-post: Margrethe.Eide@bomlo.kommune.no

 

Meling skule
Melingsheio 20
5430 Bremnes

Tlf: 53 42 36 60
E-post: meling.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Katrine Hausberg
Telefon: 53 42 36 62
Mobil: 958 35 391
E-post: Katrine.Hausberg@bomlo.kommune.no

 

Moster skule
Espelandssjøen 1
5440 Mosterhamn

Telefon: 53 42 36 00
Faks: 53 42 36 01
E-post: moster.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Merete Johanne Fjellheim
Telefon: 53 42 36 02
Mobil: 976 53 939
E-post: Merete.Johanne.Fjellheim@bomlo.kommune.no

 

Rubbestadneset skule
Ramskleiva 49
5420 Rubbestadneset

Telefon: 53 42 36 30
E-post: rubbestadneset.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Tone O. Baugstø
Telefon: 53 42 36 32
Mobil: 990 34 994
E-post: Tone.O.Baugsto@bomlo.kommune.no

 

Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 37 00
E-post: svortland.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor: Kari Østensen
Telefon: 53 42 37 02
Mobil: 993 86 606
E-post: Kari.Ostensen@bomlo.kommune.no

 

Våge skule
Motorsportvegen 1
5437 Finnås

Tlf: 53 42 36 80
E-post: vage.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Olaug Norenes Hovda
Telefon: 53 42 36 80
Mobil: 404 64 340
E-post: Olaug.Norenes.Hovda@bomlo.kommune.no

 

Bømlo kulturskule
Kulturhuset,
Kulturshusvegen 20, 5430 Bremnes

Telefon: 53 42 33 52
Faks: 53 42 33 51
Epost: bmok@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Stein Høyland
Telefon: 53 42 33 52 – Kontor (ma, tor, fre)
Mobil: 92 86 52 83
E-post: stein.hoyland@bomlo.kommune.no
Rektor jobbar på Kulturskulen måndag, torsdag og fredag.

 

Bømlo Vaksenopplæring
Jernia-bygget på Svortland, 2. etasje

Telefon: 53 42 36 92/96/97/95
Nettstad

Rektor
Kari Friis Sortland
Telefon: 53 42 36 92
Mobil: 918 62 710
E-post: kari.friis@bomlo.kommune.no

 

Bømlo vidaregåande skule
Leitedåvane 8
5445 Bremnes

Telefon: 57 30 75 00
Nettstad

Rektor
Asbjørn Mæland
Telefon: 57307511
E-post: Asbjorn.Maeland@hfk.no

 

Rubbestadneset vidaregåande skule
Rolvsnesvegen 36,
5420 RUBBESTADNESET

Telefon: 53 42 55 00
Nettstad 

Rektor
Rune Gåsland
Telefon: 53 42 55 00
E-post: Rune.Gasland@hfk.no

Barnehagar

Breiflabben barnehage
Åsen
5440 MOSTERHAMN

Telefon
Hovednummer: 957 79 685
Kråkebolla: 468 86 499
Blekkspruten: 468 94 414
E-post: post@breiflabben.net
Nettstad

Daglig leiar
Liv Marit Fauske
Tlf: 414 60 850
E-post: dl@breiflabben.net

 

Espira Finnås barnehage
Motorsportvegen 7, 5437 Finnås

Telefon: 53 42 54 93
Tlf. – avdelingane:
Havørna – 92 08 96 59
Hegren – 92 05 14 46
Måsen – 92 08 32 24
Tur – 92 23 88 75
Nettstad

Styrar
Marion R. Våge
Telefon: 92 20 49 43
E-post: styrer@finnas.espira.no

 

Espira Hollund barnehage
Hollundsvegen 43
5427 Urangsvåg

Telefon: 53 42 49 42
Telefon avdelingane:
Småtroll – 40 63 45 02 / tur 40 47 33 74
Lykketroll – 45 51 28 41 / tur 45 23 75 82
Skogstroll – 46 42 91 75 / tur 45 51 17 65
Sjarmtroll – 94 01 21 03 / tur 94 01 21 09
Soltroll – 48 86 55 13
Nettstad

Styrar
Evy Bjørkheim
Telefon: 45 28 91 08
E-post: styrer@hollund.espira.no

 

Espira Moster barnehage
Færavågen 2
5440 Mosterhamn

Telefon: 53 42 93 12
Kontor: 92 64 67 12
Telefon avdelingane:
Nasse Nøff – 92 65 08 78 / tur 92 64 90 64
Ole Brumm – 92 61 87 58 / tur 92 23 38 64
Petter Sprett – 92 64 94 32
Tigergutt – 92 64 52 49
Tussi – 92 65 06 81
Nettstad

Styrar
Sylvi Sivertsen
Telefon: 92 64 83 75
E-post: styrer@moster.espira.no

 

Espira Rubbestadneset barnehage
Sollia 30
5420 Rubbestadneset

Telefon: 40 64 97 62
Kontor: 94 00 80 93

Telefon avdelingane:
Gullsteinane – 45 24 50 35
Mimitrolla – 45 27 70 41
Sommerfuglane – 40 63 80 11
Såpeboblene – 45 20 89 43
Tur tlf. 45 21 53 04 / 40 61 56 43 / 40 64 57 46
Nettstad

Styrar
Helga Kallevik
Telefon: 45 21 97 07
E-post: styrer@rubbestadneset.espira.no

 

Espira Salamonskogen barnehage
Leirdalen 50
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 85 90
Kontor: 45 24 89 29

Tlf. – avdelingane:
Brakjen – 45 51 55 62 / tur 92 68 52 45
Konglo – 40 64 42 50 /tur 92 68 60 16
Lyngen – 45 51 35 23 / tur 92 68 73 45
Nordsio – 45 51 90 24 / tur 92 69 01 31
Stubben – 45 27 53 36 / tur 92 69 49 57
Sørsio – 40 62 10 39 / tur 92 67 13 75
Vestsio – 45 29 46 97 / tur 92 80 50 89
SkolEspira – 45 51 46 57
Nettstad

Styrar
Jo Kjetil Habbestad
Telefon: 99 02 29 25
E-post: styrer@salamonskogen.espira.no
Styrerassistent: 45 23 38 71

 

Langevåg barnehage
Nedre Hillestveit 1
5443 BØMLO

Telefon
Hovednummer: 53 42 87 70
Måneskinn: 942 56 284
Solstråle: 986 01 285
Stjernedryss: 410 62 283

E-post: styrar@langevagbarnehage.no

Nettstad

Styrar
Aud Jorunn Vold
Telefon: 916 38 164
E-post: langevaag@barnehage.no

 

Maurtua barnehage
Idrettsvegen 110
5430 BREMNES

Telefon
Hovednummer: 53 42 89 99
Sukker- og Flygemaur: 53 42 89 91
Dronningmaur: 53 42 89 92
Småmaur: 53 42 89 92
Sandmaur: 53 42 89 94
Skogmaur: 53 42 89 94
Jordmaur: 53 42 89 95
Engmaur: 53 42 89 95
Administrasjon: 53 42 89 99

E-post: post@maurtua.org
Nettstad

Styrar:
Svanhild Holme
Tlf.: 53 42 89 99
Mobil: 911 42 140

Legekontor

KYSTLEGANE
Kyrkjegardsvegen 6
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 56 10

Legar
Livar Braut
Kåre Dahl
Astrid J. Færevåg
Gunnar Bondevik
Sandra Langedal

 

BREMNES LEGESENTER
Bømlo helsehus
Leirdalen 25,
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 33 11

Legar
Marit Aas
Jorid Fadnes
Ingvild T. Dahl
Qaiser Shahzad
Anne Marit Særsten Halvorsen
Turnuslege

 

MOSTER LEGEKONTOR
Mostravegen 561
5440 Mosterhamn

Telefon: 53 42 33 80

Legar:
Torhild Taraldsøy
Hogne Buchvold

 

BØMLO LEGEKONTOR
Vestvikvegen 2
5443 Bømlo

Telefon: 53 42 33 70

Lege:
Knut Arve Omdal

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?