Kontaktpersonar

Ergo- og fysioterapitenesta

Ergo- og fysioterapitenesta held til i Bømlo Helsehus (Leirdalen 25).

Verksemdleiar:
Kathrine Tislevoll Nygård.
Tlf 53 42 33 42
mobil 90 19 54 30
e-post: ktn@bomlo.kommune.no

Kommunen

Kundetorget
Telefon: 53 42 30 14
E-post: postmottak@bomlo.kommune.no
Kontortid: 08:30 – 14:30

Kommunedirektør
Kjetil Aga Gjøsæter
Telefon: 53 42 30 52
E-post: kjetil.aga.gjosaeter@bomlo.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst, kultur og idrett
Bjørn Håvard Bjørklund
Telefon: 53 42 30 54
E-post: Bjorn.Havard.Bjorklund@bomlo.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg
Kjell Magnar Mellesdal
Telefon: 53 42 30 53
E-post: Kjell-Magnar.Mellesdal@bomlo.kommune.no

Leiar for Barne og Familietenesta
Linda Hellen
Telefon: 53 42 32 22
Mobil: 909 61 702
E-post: linda.hellen@bomlo.kommune.no

SLT-koordinator
Stian Sithole Olderkjær
Telefon: 909 51 516
E-post: slt@bomlo.kommune.no
Adresse: Rådhuset, Leirdalen 1,  5430 Bremnes
Les meir om SLT-koordinator

 

Helsestasjon

Bømlo kommune har 3 helsestasjonar:
BREMNES: 53 42 33 37 – kvar dag
MOSTER: 53 42 33 87 – kvar onsdag
BØMLO: 53 42 33 75 – fredag partalsveker

Helsestasjonsverksemda er for tida basert på timebestilling

Leiande helsesjukepleiar
Liv Turid Steinsbø Halbmayr
Telefon: 53 42 33 35
Mobil: 414 32 210
e-post: liv.turid.halbmayr@bomlo.kommune.no

Les meir om Helsestasjon

 

Helsestasjon for ungdom

Ope kvar onsdag mellom 16.00 og 18.00 ( NB! Stengt når skulane har fri)
Stad: Kyrkjegardsvegen 22, 5430. 2. etg på Bremnes Helsestasjon (tidlegare Bremnes Legesenter).
53 42 33 37

Helsesjukepleiar
Kristin Håstø
Telefon: 53 42 42 14
Mobil: 941 66 657
E-post: kha@bomlo.kommune.no

Les meir om Helsestasjon for ungdom

 

Barnevern

Adresse
SKE-bygget, Lønningsåsen 1, 3. etasje.
Postboks 326
5402 Stord

Telefon sentralbord
53 49 66 00

Barnevernet sin vakttelefon
97 55 21 63
Open vekedagar (måndag-fredag) 08.30-14.00

Beredskapsvakt for barnevern
tlf 91 91 44 30

Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar
Open kvardagar 1530-08 og heile døgnet helg- og heilagdagar

Spesefikt for BTI-saker
For å treffe med rett tiltak vil det ofte vere hensiktsmessig at førebyggjande barnevern gjennomfører kartlegging av familien sin situasjon. Då er kontaktpersonar i tenesta:

0-5 år: Ragnhild Dale Valvatne
ragnhild.dale.valvatne@stord.kommune.no – Tlf 901 03 004

6-12 år: Solfrid Burkeland Smith
solfrid.burkeland.smith@stord.kommune.no – Tlf 975 52 227

13-18 år: Maria Kristin Særsten
maria.kristin.saersten@stord.kommune.no – Tlf 480 685 45

Dersom det er gjennomført grundig kartlegging av familien og barnet sin situasjon, barnet si stemme kjem tydeleg fram, og det er tydeleg at familierettleiing kan setjast i gong utan meir kartlegging, kontakt:

Familierettleiing:
Malene Rosland Eldøy
malene.rosland.eldoy@stord.kommune.no
Tlf 990 15 407
Direkte 53 45 44 92

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111 (gratis)
Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 – 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

 

Politi

Stord Lensmannskontor
Telefon: 53 40 28 00
Adresse: Vabakkjen 7, 5411 Stord

Politikontakt
Nils Hopland Blikra
E-post: nils.blikra@politiet.no

 

Legevakt

Legevakt 116117 (nasjonalt nummer)
Ved akutt oppstått sjukdom ring 116117 uansett tid på døgnet.

Legevakta er interkommunal og lokalisert til Stord sjukehus

Livstruande tilstander: Ring 113 (Medisinsk nødtelefon-Haugesund)

 

Skule

Bremnes ungdomsskule
Svortlandsvegen 66
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 35 20
Nettstad

Rektor
Christin Klubben
Telefon: 53 42 35 22
Mobil: 957 74 456
E-post: Christin.Klubben@bomlo.kommune.no

 

 

Foldrøy skule
Hamnavegen 21
5428 Foldrøyhamn

Telefon: 53 42 35 82
Telefon lærarrom: 53 42 35 83
E-post: foldroy.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Vibeke Dahl
Telefon: 53 42 35 82
Mobil: 900 10 085
E-post: vibeke.dahl@bomlo.kommune.no

 

Gilje skule
Giljevegen 251
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 35 90
SFO-leiar: 913 28 827
Personalrom: 53 42 35 93
Arbeidsrom: 53 42 35 94

E-post: gilje.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Maryann K. Steinsbø
Telefon: 53 42 35 92
Mobil: 992 77 987
E-post: maryann.steinsbo@bomlo.kommune.no

 

Hillestveit skule
Hovlandsvegen 11, 5443 Bømlo

Telefon: 53 42 35 50
E-post: hillestveit.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Margrethe Eide
Telefon: 53 42 35 50
Mobil: 957 66 435
E-post: Margrethe.Eide@bomlo.kommune.no

 

Meling skule
Melingsheio 20
5430 Bremnes

Tlf: 53 42 36 60
E-post: meling.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Katrine Hausberg
Telefon: 53 42 36 62
Mobil: 958 35 391
E-post: Katrine.Hausberg@bomlo.kommune.no

 

Moster skule
Espelandssjøen 1
5440 Mosterhamn

Telefon: 53 42 36 00
Faks: 53 42 36 01
E-post: moster.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Merete Johanne Fjellheim
Telefon: 53 42 36 02
Mobil: 976 53 939
E-post: Merete.Johanne.Fjellheim@bomlo.kommune.no

 

Rubbestadneset skule
Ramskleiva 49
5420 Rubbestadneset

Telefon: 53 42 36 30
E-post: rubbestadneset.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Tone O. Baugstø
Telefon: 53 42 36 32
Mobil: 990 34 994
E-post: Tone.O.Baugsto@bomlo.kommune.no

 

Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 37 00
E-post: svortland.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor: Kari Østensen
Telefon: 53 42 37 02
Mobil: 993 86 606
E-post: Kari.Ostensen@bomlo.kommune.no

 

Våge skule
Motorsportvegen 1
5437 Finnås

Tlf: 53 42 36 80
E-post: vage.skule@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Olaug Norenes Hovda
Telefon: 53 42 36 80
Mobil: 404 64 340
E-post: Olaug.Norenes.Hovda@bomlo.kommune.no

 

Bømlo kulturskule
Kulturhuset,
Kulturshusvegen 20, 5430 Bremnes

Telefon: 53 42 33 52
Faks: 53 42 33 51
Epost: bmok@bomlo.kommune.no
Nettstad

Rektor
Stein Høyland
Telefon: 53 42 33 52 – Kontor (ma, tor, fre)
Mobil: 92 86 52 83
E-post: stein.hoyland@bomlo.kommune.no
Rektor jobbar på Kulturskulen måndag, torsdag og fredag.

 

Bømlo Vaksenopplæring
Jernia-bygget på Svortland, 2. etasje

Telefon: 53 42 36 92/96/97/95
Nettstad

Rektor
Kari Friis Sortland
Telefon: 53 42 36 92
Mobil: 918 62 710
E-post: kari.friis@bomlo.kommune.no

 

Bømlo vidaregåande skule
Leitedåvane 8
5445 Bremnes

Telefon: 57 30 75 00
Nettstad

Rektor
Asbjørn Mæland
Telefon: 57307511
E-post: Asbjorn.Maeland@hfk.no

 

Rubbestadneset vidaregåande skule
Rolvsnesvegen 36,
5420 RUBBESTADNESET

Telefon: 53 42 55 00
Nettstad 

Rektor
Rune Gåsland
Telefon: 53 42 55 00
E-post: Rune.Gasland@hfk.no

Barnehagar

Breiflabben barnehage
Åsen
5440 MOSTERHAMN

Telefon
Hovednummer: 957 79 685
Kråkebolla: 468 86 499
Blekkspruten: 468 94 414
E-post: post@breiflabben.net
Nettstad

Daglig leiar
Liv Marit Fauske
Tlf: 414 60 850
E-post: dl@breiflabben.net

 

Espira Finnås barnehage
Motorsportvegen 7, 5437 Finnås

Telefon: 53 42 54 93
Tlf. – avdelingane:
Havørna – 92 08 96 59
Hegren – 92 05 14 46
Måsen – 92 08 32 24
Tur – 92 23 88 75
Nettstad

Styrar
Marion R. Våge
Telefon: 92 20 49 43
E-post: styrer@finnas.espira.no

 

Espira Hollund barnehage
Hollundsvegen 43
5427 Urangsvåg

Telefon: 53 42 49 42
Telefon avdelingane:
Småtroll – 40 63 45 02 / tur 40 47 33 74
Lykketroll – 45 51 28 41 / tur 45 23 75 82
Skogstroll – 46 42 91 75 / tur 45 51 17 65
Sjarmtroll – 94 01 21 03 / tur 94 01 21 09
Soltroll – 48 86 55 13
Nettstad

Styrar
Evy Bjørkheim
Telefon: 45 28 91 08
E-post: styrer@hollund.espira.no

 

Espira Moster barnehage
Færavågen 2
5440 Mosterhamn

Telefon: 53 42 93 12
Kontor: 92 64 67 12
Telefon avdelingane:
Nasse Nøff – 92 65 08 78 / tur 92 64 90 64
Ole Brumm – 92 61 87 58 / tur 92 23 38 64
Petter Sprett – 92 64 94 32
Tigergutt – 92 64 52 49
Tussi – 92 65 06 81
Nettstad

Styrar
Sylvi Sivertsen
Telefon: 92 64 83 75
E-post: styrer@moster.espira.no

 

Espira Rubbestadneset barnehage
Sollia 30
5420 Rubbestadneset

Telefon: 40 64 97 62
Kontor: 94 00 80 93

Telefon avdelingane:
Gullsteinane – 45 24 50 35
Mimitrolla – 45 27 70 41
Sommerfuglane – 40 63 80 11
Såpeboblene – 45 20 89 43
Tur tlf. 45 21 53 04 / 40 61 56 43 / 40 64 57 46
Nettstad

Styrar
Helga Kallevik
Telefon: 45 21 97 07
E-post: styrer@rubbestadneset.espira.no

 

Espira Salamonskogen barnehage
Leirdalen 50
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 85 90
Kontor: 45 24 89 29

Tlf. – avdelingane:
Brakjen – 45 51 55 62 / tur 92 68 52 45
Konglo – 40 64 42 50 /tur 92 68 60 16
Lyngen – 45 51 35 23 / tur 92 68 73 45
Nordsio – 45 51 90 24 / tur 92 69 01 31
Stubben – 45 27 53 36 / tur 92 69 49 57
Sørsio – 40 62 10 39 / tur 92 67 13 75
Vestsio – 45 29 46 97 / tur 92 80 50 89
SkolEspira – 45 51 46 57
Nettstad

Styrar
Heine Larsen
Telefon: 99 02 29 25
E-post: heine.larsen@salamonskogen.espira.no
Styrerassistent: 45 23 38 71

 

Langevåg barnehage
Nedre Hillestveit 1
5443 BØMLO

Telefon
Hovednummer: 53 42 87 70
Måneskinn: 942 56 284
Solstråle: 986 01 285
Stjernedryss: 410 62 283

E-post: styrar@langevagbarnehage.no

Nettstad

Dagleg leiar
Ina Barane
Telefon: 53 42 87 70
E-post: langevaag@barnehage.no

Maurtua barnehage
Idrettsvegen 110
5430 BREMNES

Telefon
Hovednummer: 53 42 89 99
Sukker- og Flygemaur: 53 42 89 91
Dronningmaur: 53 42 89 92
Småmaur: 53 42 89 92
Sandmaur: 53 42 89 94
Skogmaur: 53 42 89 94
Jordmaur: 53 42 89 95
Engmaur: 53 42 89 95
Administrasjon: 53 42 89 99

E-post: post@maurtua.org
Nettstad

Styrar:
Svanhild Holme
Tlf.: 53 42 89 99
Mobil: 911 42 140

Legekontor

KYSTLEGANE
Kyrkjegardsvegen 6
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 56 10

Legar

 • Ana Alves
 • Kåre Dahl
 • Astrid J. Færavåg
 • Gunnar Bondevik
 • Alina Bumbar

 

BREMNES LEGESENTER
Bømlo helsehus
Leirdalen 25,
5430 Bremnes

Telefon: 53 42 33 11

Legar

 • Jorid Fadnes
 • Marit Aas
 • Anne Marit Særsten Halvorsen
 • Vidar Råen
 • Torbjørn Egenberg
 • I tillegg er det for tida ei liste utan fast lege

 

MOSTER LEGEKONTOR
Mostravegen 561
5440 Mosterhamn

Telefon: 53 42 33 80

Legar:

 • Torhild Taraldsøy
 • Hogne Buchvold

 

BØMLO LEGEKONTOR
Vestvikvegen 2
5443 Bømlo

Telefon: 53 42 33 70

Lege:
Vikarlege mars-desember 2021: Dag-Helge Rønnevik. Telefonen er open måndag, onsdag og annakvar fredag. Blodprøvar og anna blir utført etter avtale. Dersom det ikkje er lege tilstades, vil ein få time ved Bremnes Legesenter

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?